• ЕКИПЪТ

    ЕКИПЪТ.

  • ПРИЕМСТВЕНОСТТА

    ПРИЕМСТВЕНОСТТА.

  • MyoPuncture™

    MyoPuncture™.

Ninov’s Orthopedic Dry Needling Method - MyoPuncture™

Методът

МиоПунктура е система от иглоубождания, чрез която се достигат и най-дълбоко разположените мускули в тялото. Преодоляват се патологични контрактури и скъсявания, постига се декомпресия на нервите, активира се акционния потенциал и се създават условия за излекуване.

Повлияване

Лечение на гръбначните заболявания и някои от най-трудно повлияващите се травматични и дегенеративни състояния на мускулноскелетната система. Лечение на хроничната болка. Повлияват се както тежки двигателни разтройства, така и мускулно-скелетни болки от различен произход.

Резултати

Това е мини-инвазивен метод, който в много случаи е последна възможност проблемът да се реши без операция (без белези, без риск от инфекции, без болнични и дълъг възстановителен период).

More

1 /May
Posted by:КЛИНИКА НИНОВ

Те са специално семейство, защото и двамата са шампиони – тя в художествената гимнастика, той в медицината

.

6 /Jul
Posted by:КЛИНИКА НИНОВ

Търсехме себе cи, нашето място под слънцето. Знаехме, че можем повече, но не можехме да го постигнем в Родината cи, в каквато се беше превърнала или по-точно в каквато я бяхме превърнали

.