ВЪПРОСИ ОТ ЧИТАТЕЛИ НА В-К “ТЕЛЕГРАФ” КЪМ Д-Р ЧАВДАР НИНОВ