ОСНОВЕН КУРС ПО ХИРОПРАКТИКА И МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

Институтът за Консервативна Ортопедична Медицина съвместно с Ackermann College of Chiropractic & International Myopuncture Academy организират квалификационни и лицензиращи курсове под формата на следдипломна квалификация с преподаване на комплексна програма по най-авангардните и ефективни системи за Приложна Манипулативна Ортопедия:

1. Медицинска Хиропрактика по системите Ninov, Ackermann & Activator и Мануална Терапия по системата на Левит

2. Ninov’s Orthopedic Dry Needling Method – MyoPuncture™

В едукативният план са включени също предклинични модули по мускулна анатомия, физиология на нервно-мускулния апарат и някои аспекти на общата патология.

Курсовете са организиран с интерактивен курикулум, проектиран на базата на акуратни научни изследвания и дългогодишен клиничен опит. Този модел на обучение позволява на обучаващите се веднага да приложат на практика изучаваните методи за бързо възстановяване на пациентите, страдащи от двигателен дефицит и инвалидизирани от неподдаващата се на медикаментозно или хирургично лечение хронична болка.
След успешното завършване на курса, обучаващите се колеги ще придобият практически опит, който включва:

– Приложна функционална и рентгенова анатомия и разпознаване на
основните анатомични маркери.

– Способността да снемат ортопедична и неврологична анамнеза и да
изпълняват и инерпретират функционални тестове, от които да
построят акуратна диагноза.

– Стратегия за създаване на научно-базирана терапевтична програма.

– Майсторство в прилагането на мекотъканни мануални техники,
ставно манипулиране и дълбоки „сухи“ убождания.

Курсовете са подходящи за лекари, физиотерапевти (рехабилитатори и кинезитерапевти), акупунктуристи, хиропрактици, остеопати и други медицински работници със солидна общо-биологична, парамедицинска и клинична подготовка и съответен образователен ценз (бакалавър, магистър, доктор).

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИРОПРАКТИКА И МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
(ПО СИСТЕМИТЕ NINOV, ACKERMANN, ACTIVATOR & LEWIT)

Курсът ще се състои от 9 до 12 септември 2017 на адрес:

КЛИНИКА НИНОВ
Бул. Патриарх Ефтимий 48, София (до НДК)

Учебната програма съдържа два модула:

I. Теоретичен модул – първите два дни на курса (9 и 10 септември).
Това са 12 работни часа, важни за разбирането на механизма на ставните манипулации и усвояване на основните технически похвати. Работи се на отделни сетове с малък брой курсисти, като многократно се упражняват всички основни техники. Представят се и аудио-видео материали и презентации.

1. Дискусия по важни аспекти на скелетно-мускулната анатомия.
2. Представяне на концепцията за стрес-мускулите.
3. Представяне на концепцията за „първа спинална линия“.
4. Основен механизъм на нервно-мускулният синергизъм.
5. Важни факти от патологията.
6. Важни факти от клиниката:
• Ортопедия и Травматология
• Спортна Медицина
• Неврология
• Етиология и патогенеза на болката
• Терапевтични контра-индикации
7. Изкуството на диагнозата:
• Анамнеза
• Инспекция
• Палпация, физически тестове
• Интерпретация на образната диагностика, лабораторните тестове и
епикризите.
8. Разискване на някои важни находки и синдроми:
• Феномена на функционално скъсения долен
крайник
• Тазова дисторзия
• Мускулни скъсявания и фиксации провокиращи
спинални и тазови компенсации.
• Диспозиция на сакро-илиачните стави и
симфизата.
• Дисфункция на тазобедрените и коленните стави.
Функционално плоскостъпие.
• Статични отклонения (девиации) на гръбнака.
• Фасетни сублуксации
• Спондилолиза и спондилолистеза.
• Псевдо-радикулитни синдроми
• Ставите на главата
• Допълнителни ребра
• Бааструп синдром
• Спина бифида
• Лумбализация и сакрализация
• Дискова патология

Практически модул – два дни.
Тези 2 дни практически занимания могат да бъдат отработени в рамките на курса, т.е. на 11 и 12 септември, или в други дати по споразумение, но не по-късно от месец след теоретичната част.
Там студентите могат да участват в диагностичния и терапевтичен процес и да бъдат направлявани и коригирани от инструкторите в клинична обстановка.

Практиката съдържа:
Activator© method Basic Scan Protocol
Second phenomenon
80 % Ackermann rules
Техники на таза
Техники на гръбнака (лумбален, торакален, цервикален)
Техники на гръдния кош
Техники на цервико-краниалния преход
Техники на крайниците и ТMJ

След успешното завършване на двата модула на този 4-дневен курс и успешното преминаване на контролните тестове, на специализантите ще бъдат връчени лицензиращи сертификати, които им дават правото да практикуват Медицинска Хиропрактика по системите NINOV, ACКERMANN & ACTIVATOR©.
Лицензираните колеги получават привилегията да станат членове на професионални асоциации и гилдии както и да участват в нашите майсторски курсове (второ ниво).
Ще бъде предоставен и сертификат за 24часова следдипломна квалификация
(continued professional development – CPD).

Общата цена за двата модула на този 4-дневен курс е:
750 лева за български граждани
550 евро за граждани на други държави

В тази цена влизат обучението, контролните тестове и издаването на сертификата.
Бройката на участниците в курса е ограничена. Препоръчително е желаещите да декларират своя интерес преди 1 септември 2017, както и да заплатят 30% от цената на курса преди тази дата, за да гарантират своето място.
Курсът ще се води на български език, но при нужда може да бъде дублиран на английски.
Моля участниците да се явят на 9 септември 2017 – събота, 8:00 часа сутринта, в КЛИНИКА НИНОВ, на бул. Патриарх
Ефтимий 48, София (до НДК)
за регистрация и започване на първия учебен модул.

За записване и повече информация:
Тел: 0886 12 17 32
ninov8@yahoo.com
www.ninov-clinic.com
www.icomlondon.com


КЛИНИКА НИНОВ

MyoPuncture™

LEAVE A REPLY