МАНИПУЛАТИВНА СКЕЛЕТНА ТЕРАПИЯ В РАМКИТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ОРТОПЕДИЯ

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИРОПРАКТИКА И МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

Институтът за Консервативна Ортопедична Медицина, съвместно с Ackermann College of Chiropractic&International Myopuncture Academy, организират квалификационни и лицензиращи курсове под формата на следдипломна квалификация, с преподаване на комплексна програма по най-авангардните и ефективни системи за Приложна Манипулативна Ортопедия:

 1. МедицинскаХиропрактика по системите Ninov,Ackermann&Activatorи Мануална Терапия по системата на Левит
 2. Ninov’s Orthopedic Dry Needling Method-MyoPuncture™

В едукативният план са включени също предклинични модули по мускулна анатомия, физиология на нервно-мускулния апарат и някои аспекти на общата патология.

Терапевтите, които се борят ежедневно със сериозните двигателни разстройства и персистиращата мускулноскелетна болка, следва да получат тази достъпна и важна информация за професионалното им развитие и квалификация.

Курсоветеса са организирани с интерактивен курикулум, проектиран на базата на акуратни научни изследвания и дългогодишен клиничен опит. Този модел на обучение позволява на курсистите веднага да започнат практическото приложение на методите, които способстват за бързото възстановяване на техните пациенти, страдащи от двигателен дефицит и инвалидизирани от неподдаващата се на медикаментозно или хирургично лечение хронична болка.

След успешното завършване на курса, обучаващите се колеги ще се върнат в своите клиники, въоръжени с критично важна информация и практически опит, който включва:

 1. Приложна функционална и рентгенова анатомия, разпознаване на основните анатомични маркери.
 2. Способност за снемане на ортопедична и неврологична анамнеза, изпълняване и инерпретиране на функционални тестове, от които да се идентифицира акуратна диагноза.
 3. Стратегия за създаване на научно-базирана терапевтична програма.
 4. Майсторство в прилагането на мекотъканни мануални техники, ставно манипулиране и дълбоки „сухи“ убождания.

Курсовете са подходящи за лекари, физиотерапевти (рехабилитатори и кинезитерапевти), акупунктуристи, хиропрактици, остеопати и други медицински работници със солидна общо-биологична, парамедицинска и клинична подготовка и съответен образователен ценз (бакалавър, магистър, доктор).

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИРОПРАКТИКАИ МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ (ПО СИСТЕМИТЕ NINOV, ACKERMANN, ACTIVATOR&LEWIT)

Курсът ще се състои от 28 до 30 септември 2018 година на адрес: КЛИНИКА НИНОВ – бул. “Патриарх Ефтимий” № 48, София (до НДК)

Учебната програма съдържа два модула:

I. Теоретичен модул – първия ден на курса – 28 септември.

6 работни часа от изключителна важност за опознаването на механизма на ставните манипулациии и усвояването на основните технически похвати. Работи се на отделни сетове с малък брой курсисти, като многократно се упражняват всички основни техники. Представят се видео материали и презентации.

 • Дискусия по важни аспекти на скелетно-мускулната анатомия.
 • Представяне на концепцията за стрес-мускулите.
 • Представяне на концепцията за „първа спинална линия“.
 • Основен механизъм на нервно-мускулният синергизъм.
 • Важни факти от патологията.
 • Важни факти от клиниката:
  1. Ортопедия и Травматология
  2. Спортна медицина
  3. Неврология
  4. Етиология и патогенеза на болката
  5. Терапевтични контра-индикации
 • Изкуството на диагнозата:
 • 1. Анамнеза
 • 2. Инспекция
 • 3. Палпация, физически тестове
 • 4. Интерпретация на образната диагностика, лабораторните тестове и епикризите
 • Разискване на някои важни находки и синдроми:
 1. Феномена на функционално скъсения долен крайник
 2. Тазова дисторзия
 3. Мускулни скъсявания и фиксации провокиращи спинални и тазови компенсации.
 4. Диспозиция на сакро-илиачните стави и симфизата.
 5. Дисфункция на тазобедрените и коленните стави. Функционално плоскостъпие.
 6. Статични отклонения (девиации) на гръбнака.
 7. Фасетни сублуксации
 8. Спондилолиза и спондилолистеза.
 9. Псевдо-радикулитни синдроми
 10. Ставите на главата
 11. Допълнителни ребра
 12. Бааструп синдром
 13. Спина бифида
 14. Лумбализация и сакрализация
 15. Дискова патология

II. Практически модул – два дни.

Тези два дни практически занимания могат да бъдат отработени в рамките на курса, т.е. веднага след теоретичния модул – 29 и 30 септември, или на други дати по споразумение, но не по-късно от 1 месец след теоретичната част. По време на модула курсистите могат да участват в диагностичен и терапевтичен процес като да бъдат направлявани и коригирани от инструкторите в клинична обстановка.

Практиката включва:

Activator© method Basic Scan Protocol

Second phenomenon

80 % Ackermann rules

Техники на таза

Техники на гръбнака (лумбален, торакален, цервикален)

Техники на гръдния кош

Техники на цервико-краниалния преход Техники на крайниците и ТMJ

След завършването на двата модула и успешното преминаване на контролните тестове, на специализантите ще бъде връчен лицензиращ сертификат, който дава право за Медицинска Хиропрактика по системите NINOV, ACКERMANN § ACTIVATOR©.

Лицензираните колеги получават привилегията да станат членове на професионални асоциации и гилдии, както и да участват в нашите майсторски курсове (второ ниво).

Ще бъде предоставен и сертификат за 18-часова следдипломна квалификация (continued professional development – CPD).

Общата цена за двата модула на 3-дневния курс е:

750 лева за български граждани 550 евро за граждани на други държави

В тази цена влизат обучението, контролните тестове и издаването на сертификата.

Бройката на участниците е ограничена. Препоръчително е желаещите да декларират своя интерес преди 20 септември 2018, както и да заплатят 30% от цената на курса преди тази дата, за да гарантират своето място.

Курсът ще се води на български език, но при нужда може да бъде дублиран на английски.

Моля участниците да се явят на 28 септември – петък, в 8:00 часа сутринта в КЛИНИКА НИНОВ, на бул. Патриарх Ефтимий 48, град София (до НДК) за регистрация и начало на първия учебен модул.

За записване и повече информация:

тел: 0886 12 17 32

ninov8@yahoo.com

www.ninov-clinic.com

www.icomlondon.com
КЛИНИКА НИНОВ

MyoPuncture™

LEAVE A REPLY