КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MyoPuncture™

МИОПУНКТУРАTM Е НОВА ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИТЕ ДВИГАТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА И ХРОНИЧНАТА МУСКУЛНОСКЕЛЕТНА БОЛКА

Проф. д-р Чавдар Нинов

Съвременното човечество страда от различни сериозни заболявания, които убиват за кратко време и с които медицината все още е безсилна да се справи. Но има и друг здравословен проблем, не толкова драматичен като прогноза, но мъчителен като протичане – най-сериозният патофизиологичен феномен – болката – и то този вид хронична болка, която персистира с години. Тази, която е трудно да бъде описана от пациентите или локализирана от лекуващия лекар, която няма ясна етиология, явен морфологичен субстрат и липсващ възпалителен процес.
Тази тиха, енигматична епидемия, затруднява медицинската общност през цялата писана история, но благодарение на сериозните научни изследвания в целия свят през последните 70 години в областта на мекотъканният ревматизъм, фибромиалгията и миофасциалните синдроми, днес ние знаем реалната причина за това масово човешко страдание, а именно – компресията на периферните (гръбначно-мозъчни) нерви или техните коренчета, от различни мускулно-скелетни структури. С други думи, елементи на опорно-двигателния апарат и елементи на нервната система не би трябвало да бъдат в механичен конфликт никъде в тялото. Всеки директен, агресивен контакт между тях, предизвиква патология. Най-често тези конфликти се случват в гръбначния стълб, т.е. гръбначният мозък (medulla spinalis) и директно структурно и функционално свързаните с него 31 чифта гръбначно-мозъчни нерви, са в основата на почти всички проблеми на човешката двигателна система. Съответно потенциалната им декомпресия е най-важният елемент в комплексното лечение на двигателните смущения и мускулноскелетната болка.
Във връзка с това откритие се изясни, че синдроми и заболявания като мигрената, хроничната вертебрална болка, синдромите на „замръзналото рамо” и „тенис лакът”, фибромиалгията, тендинитите и повечето инсерционити и асептични некрози, имат една и съща етиология и патогенеза.
Клиника „НИНОВ“ е специализирана в експертизата, диагностиката, терапията и профилактиката на тежките двигателни разстройства и хроничната мускулноскелетна болка. На базата на събирането и споделянето на експериментален и терапевтичен опит с медицински институции и клиницисти от целият свят и комбинирането на натуропатични методи с модерни алопатични концепции и технологии, за повече от 30 години, бяха създадени уникалните терапевтични системи – МИОПУНКТУРА™ и МИОПУНКТУРНА ОРТОПЕДИЯTM.

МИОПУНКТУРАТА е модерна диагностична и терапевтична акупунктурна система, в която дълги и тънки игли, с помоща на специален инжектор, се въвеждат с хирургическа прецизност в най-дълбоките и трудно достъпни мускули на тялото. По този начин, чрез намаляването на техния тонус, патологични контрактури и скъсявания, се постига декомпресия на деликатните и добре защитени нерви, което създава условия за излекуване. С възможността си да достигне и терапевтично да повлияе най- дълбоките структури на тялото, по своята ефикастност, Миопунктурата може да бъде сравнена с оперативната хирургия. Този натуропатичен мини-инвазивен метод постига изключителен лечебен ефект без типичните странични ефекти, които следват всяка хирургическа интервенция – формирането на цикатрикси, потенциален риск от инфекции, дълъг рехабилитационен период, персистираща болка и психологически стрес.
Според начина, по който беше създадена, развита и практикувана днес, Миопунктурата съдържа следните суб-методи:

  1. Инжекторна Мускулно-Периостална Пунктура – тази техника се базира на Японската Акупунктура, Интрамускулното Стимулиране на Проф. Гън и Миофасциалната концепция на Травел и Саймънс.
  2. Дълбоката Спинална Акупунктура на Хуа То – древен метод с 9 игли, усъвършенстван с прилагането на специални електрически и лазерни честоти.
  3. Модерна Акупунктурна Анестезия – това е практика, разработена от китайски лекари през последните 50 години, при която с поставянето на определен брой игли в специални точки на тялото, то може да бъде оперирано без никаква медикаментозна анестезия и без никаква болка.
  4. Биопунктура – комплексна техника за дълбоко инфилтриране на биоактивни субстанции (комбинации от хомеопатични и фито продукти, локални анестетици, кортикостероиди, НСПВС, невротропни витамини, алопланти и др.) в засегнатите тъкани. Тази техника трябва да бъде разграничена от Мезотерапията, при която лекарствата се въбеждат повърхностно в мезодермата. В Биопунктурата инфилтрацията се извършва в най-дълбоките структури на двигателната система, с максимална прецизност и точност, благодарение на перфектното познаване на тридименционалната анатомия.

* МИОПУНКТУРНАТА ОРТОПЕДИЯ  е второто „оръжие“ в арсенала на нашата терапия и представлява перфектна комбинация от ниско агресивни ставни манипулации и комплексни мекотъканни техники.
Причината, която наложи създаването на тази ортопедична манипулативна система, е печалната професионална констатация на много изтъкнати клиницисти, че отдавна утвърдилите се методи като Хироптактиката, Остеопатията и Мануалната Терапия, не са в състояние да се справят с много от тежките двигателни разстройства и свързаните с тях болкови синдроми. Сериозен проблем, цитиран редовно в американската и канадска преса, са и терапевтичните грешки, които водят до трайна инвалидност и дори смърт. Това се случва най-вече заради прилагането на ставни манипулации без достатъчна и качествена мускулна подготовка. Поради ригидността на засегнатите двигателни единици, на терапевта се налага, за да постигане „заветното” манипулативно разделяне на ставните повърхности, да приложи много повече механична сила от необходимото, коета довежда, в по-добрия случай, до трайно увреждане на лигаментарния апарат на манипулираните стави с последващ хипермобилитет и бърза дегенерация и артроза, както и до развиване на парализи при увреждането на нерви, или в по-лошия случай до смърт от исхемичен инсулт при засягане на вертебралните артерии (aa vertebrales). При Миопунктурната Ортопедия ставните техники задължително се предшестват от изключително прецизна мускулна подготовка, водеща до тотално релаксиране на дълбоките паравертебрални мускули и позволяваща разделянето на ставните повърхности да се получи с много финни и прецизни манипулативни действия.
Принципното комбиниране на акупунктурата с мекотъканни техники и ставни манипулации не е нов подход. Новото и иновативното в миопунктурната концепция е разбирането, че ставите са пасивен участник в движението и че мускулната хиперконтрактивност е в основата на феномена на ставните блокажи и че блокирането на фасетните вертебрални ставички е свързано с фиксиращото действие на най-дълбоките паравертебрални мускули, а именно – мм мултифиди и мм ротатори. Само умелото им и перманентно деконтрахиране може да гарантира интактността на медуларния канал и интервертебралните форамени, т.е. свободна от компресии функционалност на периферните нервни структури, които  контролират скелетната мускулатура. За съжаление, в много случаи, китайската акупунктура и мануалната терапия практически не могат да достигнат толкова дълбоко в тялото. Единствено миопункурният инжектор, опериращ с до 10 сантиметрови игли, е в състояние да достигне прецизно тези мускули и терапевтично да ги повлияе. Най-полезното качество на скелетните мускули е способността им да се контрахират, както най-опасната им дисфункция е хиперконтрактивноста. От това се налага извода, че контролът върху тонуса на мускулите е в основата на всяко успешно лечение на опорно-двигателния апарат.

КЛИНИКА НИНОВ

MyoPuncture™