Д-Р ЧАВДАР НИНОВ БЕ УДОСТОЕН СЪС ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”